Posts Tagged ‘מוזיאון ישראל ירושלים’

חללים נזילים, עבודות דיגיטליות של יוצרים ישראליים. מוזיאון ישראל, ירושלים. מאי 2004

אוגוסט 17, 2008

 

העבודות הן של חמישה יוצרים ישראליים המתגוררים בניו יורק – דניאל רוזין, תרצה אבן, עמית פיטרו, ענבר ברק ורות רון. הם פועלים בזירה הדיגיטלית ועושים שימושים שונים ומפתיעים בטכנולוגיות החדשות, תוך מעברים נזילים (שעל שמם נקראת התערוכה) בין אמנות לעיצוב, בין דימויים ונקודות מבט. הזירה הנזילה הזאת ידועה בכינויה "המדיה החדשה" ויש לה לא פעם תכונות כשל מעשי קוסמות. איך זה פועל, ומה בדיוק קורה – אלה השאלות הבלתי נמנעות לנוכח הפעלולים הטכניים. העבודות נוטות לערב, בצורה זו או אחרת, את הצופה, לא בהכרח מיוזמתו אלא מעצם היותו צופה שנע בחלל ומפעיל מבט מסוים. העבודות של דניאל רוזין גונבות את ההצגה: הצופה משתקף במשטחים השונים שמעמיד מולו האמן, וכל תנועה שלו משנה את הדימוי שעל גבי משטחים אחרים. אולי לא במקרה התערוכה מוצגת באגף העיצוב: לפעמים התחושה היא של יריד המצאות טכנולוגיות חדשות.

 

מודעות פרסומת