Posts Tagged ‘מיכל נאמן’

האשכנזים. הגלריה של המדרשה בתל אביב. אוצר: דורון רבינא. פברואר 2004

יוני 16, 2008

  

מסוג התערוכות ששמן בלבד מספיק. כהצעה למחשבה, כדי להעביר בראש מועמדים אפשריים, כדי לנהל איתה ויכוח. דורון רבינא מציע להתבונן על מה שבדרך כלל הוא המובן מאליו ולכן אינו נושא לדיון. בעוד כל איזכור של מזרחי ומזרחיות נטען אוטומטית בפוליטיות, טוען רבינא, האשכנזיות נשארה שקופה ולא מטופלת. הוא בחר בעבודות של עשרה אמנים כדי להוציא את האשכנזים אל האור: העבודות של מיכל נאמן הן מן הסתם עבודות מפתח בהקשר זה – המילה אשכנזי כתובה בלועזית ומתפצלת לאשכ + נאצים. צילומו הבלתי נשכח של שמחה שירמן של ידי אמו חותכות דג ("גפילטע פיש") הופך בהקשר זה לאיקונה של אשכנזיות. שאר העבודות נענות באופן מאד רופף, בעקיפין ובמרומז, להצעת הנושא. בובת יהודי גלותי של זויה צ'רקסקי, שני ציורים גדולים של גרבוז העוסקים בגורל היהודי ובתרבות הישראלית, כלי פורצלן לבן של גרשוני. כאמור, הצעה למחשבה ולויכוח.

מודעות פרסומת

מיכל נאמן, דורון רבינא. אפריל 2002

אפריל 21, 2008

 

מיכל נאמן, דורון רבינא. "פתיחה". גלריה אלון שגב.  אפריל 2002

 

עצם החיבור מוזר ומסקרן: מיכל נאמן, אמנית ששפתה התגבשה בשנות השבעים, ודורון רבינא, אמן מובהק של שנות התשעים. 11 עבודות של מיכל נאמן תלויות על הקירות, ואילו במרכז החלל עומד אובייקט אחד ויחיד של דורון רבינא. במבט ראשון נחשף רק צידו של האובייקט הגדול –  לוח כחול חלק. בהמשך מתגלה שהחזית של קונסטרוקצית הענק פונה הצידה: למלוא רוחב קיר הגבס מצוירת מניפה פרושה, בגוני סגלגל-תכלת. העבודות של מיכל נאמן, כולן בפורמט מארך, מורכבות מניירות בודדים המחוברים יחד, מכילות את דימוי השפן-ברווז המפורסם שלה וטקסטים שעניינם הכפלה, דומות וזהות; עבודות דחוסות, עמוסות מלל, מחייבות התבוננות בצורת קריאה, תובעניות מבחינת הצופה. מולן מרחפת מניפת הענק של דורון רבינא, גראפית, מתקתקה וחיוורת, דימוי שמסתכן בסתמיות, בלא כלום, בהמון מהומה על לא מאומה. הרזון והדחיסות של מיכל נאמן מול הניהיליזם המלוטש של דורון רבינא מציעים את הטווח שלאורכו עשויים לנוע גילומיה השונים של אמנות מושגית.